اتوماسیون اداری
منو اصلی

طلای گودکان

معدن طلای گودکان

منطقه اکتشافی طلای گودکان به وسعت 229/5 هکتار در استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش جلگه ماژان و دهستان قلعه زری قرار گرفته است . مجتمع صنعتی و…